Barn- och ungdomshälsan

Barn-och ungdomshälsan tar emot barn och unga i åldern 6-18 år som mår dåligt. Du kan till exempel vara nedstämd, ha oro eller ångest. Telefonrådgivning på 018-617 61 70.