Är mitt barn utsatt?

Det finns många tecken på att ett barn är utsatt för kränkande behandling eller mobbning. Dessa tecken kan också ha helt andra förklaringar.

Mobbning och kränkningar

Kränkningar kan vara många olika saker. Det är alltid den som mobbar och kränker som gör fel.

Läs mer om mobbning och kränkningar

Några tecken på att ett barn utsätts för kränknande behandling är:

 • Huvudvärk och magont
 • Trötthet och sömnsvårigheter
 • Ovilja att gå till skolan eller skolvägran
 • Humörförändringar – till exempel aggressiva utbrott, irritation
 • Ovilja att prata om skolan hemma
 • Nedstämdhet, ledsenhet
 • Barnet börjar isolera sig eller har inga kamrater
 • Kommer hem med trasiga kläder, blåmärken och är smutsig

Barn lägger ofta skulden på sig själva när de blir kränkta. Tala om för ditt barn att det är de andra som gör fel om de mobbar eller kränker. Betona att det inte är något fel på barnet. Vem som helst kan råka ut för mobbning eller kränkningar.

Varför berättar inte barnet hemma?

Ibland berättar barnet inte om vad det är med om. Det kan finnas många orsaker till det. Här är några:

 • Barn skyddar föräldrar och andra vuxna från att bli ledsna/upprörda
 • Barnet skyddar sin egen självkänsla – om man inte pratar om det finns det inte
 • Det kan vara smärtsamt att berätta – vill slippa reaktioner, frågor eller tvivel
 • Barnet kan vara utsatt för hot som är kopplat till just om barnet berättar