Antidiskrimineringsbyrån

Antidiskrimineringsbyråerna ger råd och stöd till dig som blivit sämre behandlad än andra. De finns på många olika ställen i Sverige. Går att kontakta via telefon, mail eller brev.