Anteckningar – rådet för unga med cancer

 

Vi var med på mötet 2 februari 2017.
Unga experterna Embla och Saga. Martin som är landstingets barnombudsman och Gustav som är syskonstödjare på avdelningen 95a.

Klicka här för att läsa de riktiga anteckningarna som PDF.

Anteckningarna som korta punkter:

  1. Vi pratade om de som har hänt sedan förra mötet 28 september.
  2. När en ung patient ställer fråga händer det rätt ofta att föäldern får svaret, trots att patienten är med i rummet.
  3. Patienterna vill veta när det är stressigt och ont om personal på avdelningen.
  4. Något för oss tonåringar att göra på avdelningen. Gärna VR-glasögon så vi kan drömma oss bort till andra platser.
  5. En film borde göras som visar avdelningen för nya patienter. Guider kan vara en tonårig och en personal.
  6. Vårdhunden Livia borde få vara även på barnonkologen.
  7. Rullstolar för oss äldre barn saknas ofta. Var är de?