Anteckningar från telefonmötet

Här är lite av vad som sas i telefonmötet 22 april
Vi som var med: Kajsa, Ella, Otto, Hugo, Zoe, Martin
Vi pratade lite om Corona och att vi verkar ha klarat oss allihopa.

Zoe är ny och vi berättade lite var och en om vilka vi är.

Ella berättar att Unga Experter har fått en vecka på Akademiska sjukhusets Instagram. Men att det blivit uppskjutet på grund av Corona. Ni i gruppen får gärna tycka till om bilderna som valts ut. Ella skickar länk.

Ella berättar om telefonmöte med andra unga experter i Sverige. Barnsjukhus i Gävle, Halmstad, Lund och vi i Uppsala har grupper. Vi försöker hitta tid efter sommaren. Gärna videomöte. Troligen Teams.

Nästa möte i UE Uppsala kan vi ha på video, gärna teams.

Aktivitet. Vi kan spela minigolf, eller brännboll. Nere i Stadsparken vid Studenternas. Om det är dåligt väder kan vi bara på Barnombudets lokaler på Drottninggatan. Där finns projektor så vi kan se på film och ett kök för mat eller pizza. Början på juni, slutet av maj. Ella/Kajsa kommer med förslag.

Corona. Hur påverkas er vård av Corona? Inte så mycket verkade det som, för oss om var med. Kan ta längre tid att få hem mediciner. Verkar också vara färre som jobbar på barnsjukhuset just nu. Flera kanske är utlånade till intensivsjukvården.

Kajsa frågar gruppen vad de tycker om när läkare eller sjuksköterskor som är under utbildning är med på besöket. Och när en ska få reda på att de kommer vara med. P Kajsas senaste besök på sjukhuset var det en läkare som frågade om det var ok att också en läkarstuderande är med. Det känns inte bra att säga nej när studenten står där bredvid. Vill få reda på det innan, kanske redan i kallelsen. Om jag inte vill att någon annan är med, behöver jag kunna säga nej i tid innan.
Förslag: 1) Kan vara en fråga i anmälnings-apparaten (ankomst-terminalen). 2) Din vanliga läkare eller sjuksköterska hämtar dig själv och frågar dig, utan att den studenten är med. 3) Att jag alltid får en egen stund i början av mötet. Under den stunden kan jag säga ja eller nej.
Ella följer upp denna fråga och mejlar Lotta som är chef på mottagningarna.