Anhörigcentrum

På Anhörigcentrum kan barn och unga få stöd om någon i familjen är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom.