”Alla frågor på alla sätt” – decembers nyhetsbrev

I 2023 års sista nyhetsbrev kan du läsa om några utbildningar och föreläsningar vi planerar – och att du kan hyra kontorsplats hos oss!

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Det kan vara lättare att få med sig medarbetare i det breda hållbarhetsarbetet om vi utgår från barnets rättigheter

”Alla frågor på alla sätt” – det är ett av mina svar när någon undrar ”Hur arbetar ni med barnrättsfrågor?”

I dag arbetar vi främst med alla möjliga verksamheter inom kommun och region. Men vi samarbetar också gärna med föreningar och företag, till exempel kring hållbarhetsarbetet. Där ställs det framöver – glädjande nog – allt högre krav på företagen. Men många företag väljer såklart också att vara på tårna vad gäller barnrätt för att de tycker att det är viktigt och roligt.

Jag tror dessutom att det kan vara lättare att få med sig medarbetare i det breda hållbarhetsarbetet om vi utgår från barnets rättigheter. Och allt börjar ju trots allt med barnen.