Aftab Husseini får Barnrättspriset 2021

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Aftab Husseini arbetar mycket engagerat för barn, unga och familjer som nyligen kommit till Sverige. Projektet Tillsammans går ut på att skapa en mötesplats för ungdomar och unga vuxna i Uppsala. I praktiken handlar det om allt från fritidsaktiviteter till att bidra till anpassning i samhället eller stöd kring asylärenden. Ett stort arbete har lagts för att kvinnor och flickor ska komma till aktiviteter. Flera av de som nominerat Aftab vittnar om hur viktig hans verksamhet varit för deras barn. Aftabs stora språkkunskaper underlättar för att barn och unga ska känna sig trygga. Aftabs arbete bidrar till att förverkliga flera viktiga rättigheter i Barnkonventionen. Se prisutdelningen nedan från på Uppsala stadsteaters Youtubekanal.