Affisch med barnets rättigheter

Affischer med artiklar ur barnkonventionen.

Skriv ut själv (kostnadsfritt) eller beställ en utskrift på A3. Utskriften levereras vikt.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Barnrätt för alla

Barns rättigheter så att alla kan förstå

Ett konkret, anpassat material

Barnrätt för alla är anpassat för barn i särskolan, nyanlända barn, barn med särskilda behov, förskolebarn och grundskolebarn upp till mellanstadiet.