2022 års Barnrättspris går till Kulturparken

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Kulturparken bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter genom sitt mångåriga och inkluderande arbete med att ge barn möjlighet att utöva och ta del av kultur. Därför får Kulturparken 2022 års Barnrättspris. Kulturparkens mångåriga arbete i ett av Uppsalas socialt utsatta områden har på många sätt visat hur de med sin verksamhet konkret förverkligar barnkonventionens intentioner. Kulturparken ger barn och ungdomar möjlighet att använda demokratiska verktyg för att organisera sig, genomföra sina idéer och påverka utvecklingen i sitt närområde. Arbetet står stabilt på barnkonventionens fyra grundpelare att alla barn är lika mycket värda, att alla barn har rätt till liv och utveckling, att vuxna ska lyssna på barns åsikter och att vuxna tänka på vad som är bäst för barn.