10 oktober – nästa möte

Unga Experter på barnsjukhuset träffas nästa gång onsdag 10 oktober 2018.

Vi börjar kl 17.00 på barnsjukhuset, två trappor upp på avdelning 95a (barnonkologen).

Vi pratar om förslag som kommit in och vad ni tänkt på sedan sist.

Alla barn och unga som får vård på barnsjukhuset är välkomna!

Anmäl dig till mejladress samordnare@ungaexperter.se