Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

I rådgivningen kan vi:

 • berätta eller ta reda på vilket stöd eller vilken vård och behandling som finns
 • berätta eller ta reda på vem eller vilka personer man behöver prata med om man vill försöka påverka och förändra något
 • förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå
 • ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer
 • vara medlare i vissa låsta lägen

Vad Barnombudet inte kan göra

Vi kan inte

 • hjälpa till i ärenden som gäller barn eller verksamheter utanför Uppsala kommun eller Region Uppsala.
  • Vill du att vår hjälp ska finnas där du bor?
 • kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss
 • bistå med pengar
 • ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare
 • bistå med juridisk hjälp från jurister
 • vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare