Med formuläret nedan kan du begära ett registerutdrag från Barnombudet i Uppsala läns behandling av dina personuppgifter.

Med formuläret nedan kan du begära ett registerutdrag från Barnombudet i Uppsala läns behandling av dina personuppgifter.

  • Du har rätt till ett registerutdrag per år utan kostnad.
  • Vill du ha fler registerutdrag inom en 12-månadersperiod så tar vi ut en administrationsavgift om f.n. 750 kr eller kan neka dig ett registerutdrag.
  • Observera att du endast kan få registerutdrag över sådan behandling som täcks av GDPR.