Words första nummer gavs ut den 24 april 2006. Här på sidan finns hela arkivet. Trevlig läsning!