Ord är vår kanal för mellan- och högstadiebarns delaktighet, med yttrandefrihet och källkritik i fokus.

Ord drevs som lovläger 2017-2022 i samarbete med Bibliotek Uppsala.

Med Ord vill vi att barn upplever sig delaktiga i samhället och känner att de kan påverka, så att risken för utanförskap minskar och demokratin stärks.

Inom Ord får barn använda sin yttrandefrihet med respekt för allas lika rättigheter.

Magasinet Ord

2017-2019 var Ord ett sommarlovsläger där barn fick göra tidning, , i arrangemang av Barnombudet tillsammans med Bibliotek Uppsala.

Ordpodden

Sommaren 2022 genomfördes Ord som poddläger, i arrangemang av Barnombudet tillsammans med Bibliotek Uppsala.

Alla nummer av Ordmagasinet

Alla avsnitt av Ordpodden