Guldkantsbidraget var ett bidrag för sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar.

Bidraget delades ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund till och med 2022. Barnombudet administrerade ansökningarna. Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer kunde söka bidraget. Privatpersoner och företag kunde inte söka.

Bidrag kunde sökas för aktiviteter som sker under sommaren (juni, juli, augusti) och riktade sig till barn och unga upp till 20 år i en eller flera av kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala. Bidrag kunde ges för behov som inte ska tillgodoses genom kommunens ordinarie verksamhet.

Bidraget skulle medverka till ett eller flera prioriterade områden:

  1. en uppväxt under trygga och goda förhållanden
  2. att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
  3. att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
  4. att främja integration och mångfald.

Vidare prioriterades projekt/aktiviteter utifrån följande kriterier:

  • Insatser som involverar så många barn och familjer som möjligt och flera kommuner prioriteras.
  • Insatser som verkar för en direkt och konkret effekt prioriteras.

Guldkantsbidraget delades ut för sista året 2022. Det går inte längre att söka bidraget.