Children’s program är ett förebyggande stödprogram för barn som vuxit upp med missbruk. Programmet har ett unikt familjeperspektiv där barnen och deras upplevelser står i centrum.

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande stödprogram för barn 7–12 år. Programmet har ett starkt familjeperspektiv. Children’s program har sitt ursprung i USA.

Arvsfondsprojektet Children’s program drevs av Barnombudet 2019-2022. Inom projektet togs en ledarutbildning fram.

Children’s program och ledarutbildningen ägs och drivs vidare av Stiftelsen Childrens Program Sverige.