Fakta

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp.

Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan professioner och verksamheter. Rådet ska också initiera verksamhetsutveckling och forskning utifrån barnets rättigheter.

I barnskyddsrådet finns personer från olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Barnskyddsrådet bildades 2013.